14 Lagu Daerah Jawa Barat Beserta Liriknya

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Suku Sunda menjadi penduduk mayoritas di provinsi ini. Selain makanan, Jawa Barat juga terkenal dengan lagu daerahnya.

Lagu-lagu daerah Jawa Barat dinyanyikan dengan bahasa Sunda, sesuai dengan bahasa yang digunakan penduduk Jawa Barat yang mayoritas orang Sunda. Sejumlah lagu daerah Jawa Barat memiliki lirik yang unik dan makna yang mendalam, oleh sebab itu lagu-lagu tersebut perlu kita lestarikan.

15 lagu daerah jawa barat beserta liriknya
 

Lagu Daerah Jawa Barat

Berikut 14 lagu daerah Jawa Barat beserta liriknya.

1. Manuk Dadali

Ciptaan: Sambas Mangundikarta


Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang

Meberkeun jangjangna bangun taya karingrang

Kukunya ranggoas reujeung pamatukna ngeluk

Ngapak mega bari hiberna tarik nyuruwuk


Saha anu bisa ngudag kana tanda ngna

Tandang jeung pertentang taya bandinganana

Dipikagimir dipikaserab ku sasama

Taya karempan kasieun leber wawanenna

 

Reff:

Manuk dadali manuk panggagahna

Perlambang sakti Indonesia Jaya

Manuk dadali pangkakoncarana

Resep ngahiji rukun sakabehna

Hirup sauyunan tara pahiri-hiri

Silih pikanyaah teu inggis bela pati

Manuk dadali ngandung siloka sinatria

Keur sakumna Bangsa di Nagara Indonesia


2. Bajing Luncat

Ciptaan: Kosaman Djaja


Bajing luncat, bajing luncat

Ka astana aduh, Abdi lepat narosan

Teu ti anggangna

Ku teu sangka salira bet

luas pisan, Teu hawatos

Ka nu kesel ngantos ngantos

Api api teu emut kana pasini

Pasini pakait ati…duh pakait ati


3. Cing Cangkeling

Ciptaan: Benny Corda


Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten

Blos ka kolong bapak satar buleneng

Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten

Blos ka kolong bapak satar buleneng

Kleung dengklek buah kopi raranggeuyan

Keun anu dewek ulah pati diheureuyan

Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten

Blos kakolong bapak satar buleneng

Kleung dengklek buah kopi raranggeuyan

Keun anu dewek ulah pati diheureuyan

Cing cangkeling manuk cingkleung cindeten

Blos kakolong bapak satar buleneng


4. Peuyeum

Ciptaan: Sambas Mangundikarta


Di mana-mana

Di kampung di kota

Tos kakoncaran 

Ku nikmat rasana

Sampeu asalna

Teu direka-reka

Naon namina

Duh matak kabita

Peuyeum Bandung kamashur

Pangaos teu luhur

Ku sadaya kagale

Sepuh jeung murang kalih

Mangga cobian

Bilih panasaran

Peuyeum ti Bandung

Henteu sembarangan


5. Sapu Nyere Pegat Simpai

Ciptaan: Sambas Mangundikarta

 

Ririungan urang karumpul

meumpeung deukeut hayu rang sosonoan

Macangkrama bari ngawadul

urang silih tempas silih eledan

Moal lila jeung babaturan

hiji wanci anu geus ditangtukeun

Bakal pisah bakal pajauh

bakal mapohokeun katineung urang

Sapu nyerepegat simpai bakal kasorang takdir

ti Gusti Hyang Widi pasti kalakon

Urang rek papisah urang rek pajauh

meumpeung deu keut hayu rang sosonoan


6. Pepeling

Ciptaan: Nn

 

Ha sakabeh para nonoman,

kitu deui para mojangna

Lamun pareng jauh ngumbara,

Kade poho kana pepeling

Omat pisan tong pindah paadatan,

Suwawona ninggalkeun kebangsaan

Boh pusaka boh budayana,

Urang pisan nu ngajungjungna


7. Panon Hideung

Ciptaan: Ismail Marzuki

 

Panon hideung

Pipi koneng

Irung mancung

Putri Bandung

Putri saha

Di mana bumina

Abbi reseup

Kaanjeunna

Siang wengi

Kaimpi-impi

Hate Abdi

Sara redih

Teuemut dahar

Teuemut nginum

Emut kanu geulis

Panon Hideung


8. Bubuy Bulan

Ciptaan: Benny Corda

 

Bubuy bulan-bubuy bulan sangrai bentang

panon poe-panon poe disasate

unggal bulan-unggal bulan abdi teang

unggal poe-unggal poe oge hade


situ ciburuy laukna hese dipancing

nyeredet hate ningali ngeplak caina

tuh, itu saha nu ngalangkung unggal enjing

nyeredet hate ningali sorot socana


unggal bulan-unggal bulan abdi teang

unggal poe-unggal poe oge hade


situ ciburuy laukna hese dipancing

nyeredet hate ningali ngeplak caina

tuh, itu saha nu ngalangkung unggal enjing

nyeredet hate ningali sorot socana


9. Es Lilin

Ciptaan: Ibu Mursih

 

Es lilin mah didorong-dorong

Dibantun mah dibantun ka Sukajadi

Abdi isin dunungan samar kaduga

Sok inggis mah aduh henteu ngajadi


Es lilin mah ceuceu buatan Bandung

Dicandak mah geuning ka Cipaganti

Abdi isin jungjunan duh bararingung

Sok inggis mah aduh henteu ngajadi


Itu saha dunungan nu nungtun munding

Digantelan geuning ku saputangan

Itu saha dunungan ku ginding teuing

Sing horeng mah aduh geuning jungjunan


Es lilin mah ceuceu dikalapaan

Raosna mah geuningan kabina-bina

Abdi alim dunungan paduduaan

Sok sieun mah dibantun kamana-mana


Kamana mah geuningan ngaitkeun kincir

Ka kaler mah ka kaler katojo bulan

Kamana mah dunungan ngaitkeun pikir

Moal paler geuningan da ku sabulan


10. Neng Geulis

Ciptaan: Iyar Winarsih

 

Neng geulis pujaan eungkang

Neng geulis akang hoyong tepang

Upami teu aya pamengan

Langkung sae urang keunalan


Neng geulis pujaan eungkang

neng geulis akang hoyong teupang

upami teuaya pamengan

sasih paun yu urang tunangan


eta saha anu acuk bodas

eta saha snu acuk kayas

pipi koneng irung mancung

putri Bandung


Neng geulis pujaan eungkang

neng geulis akang hoyong teupang

upami teuaya pamengan

sasih paun yu urang tunangan


11. Pileuleuyan

Ciptaan: Mus K. Wirya

 

Hayu batur hayu baturUrang kumpul sarerea

Hayu batur hayu batur

Urang sosonoan heula


Pileuleuyan pileuleuyan

Sapu nyere pegat simpay

Pileuleuyan pileuleuyan

Paturay patepang deui


Amit mundur amit mundur

Amit ka jalma nu rea

Amit mundur amit mundur

Da kuring arek ngumbara


12. Mojang Priangan

Ciptaan: Iyar Winarsih

 

Angkat ngagandeuang

Bangun taya karingrang

Nganggo sinjang dilamban

Mojang priangan


Umat-imut lucu

Sura-seuri nyari

Larak-lirik keupat

Mojang Priangan


Diraksukan kabaya

Nambihan cahayana

Dangdosan sederhana

Mojang priangan


Mojang anu donto

Matak sono nu nempo

Mun tepung sono ka

Mojang Priangan


Gareulis maranis

Disinjang lalenjang

Estu sono mun leumpang

Mojang Priangan


Di gigirna ge lenggik

Di hareupna ge sieup

Di tukangna lenjang

Mojang Priangan


Diraksukan kabaya

Nambihan cahayana

Dangdosan sederhana

Mojang priangan


Mojang anu donto

Matak sono nu nempo

Mun tepung sono ka

Mojang Priangan


13. Sabilulungan

Ciptaan: Koko Koswara

 

Sabilulungan… dasar gotong-royong

Sabilulungan… sifat silih rojong

Sabilulungan…genteng ulah potong

Sabilulungan… persatuan tembong


Tohaga rohaka

Teguh rengkuh perbawa sabilulungan

Satia… sajiwa

Segut singkil ngabasmi pasalingsingan


Sabilulungan… hirup sauyunan

Sabilulungan… silih pikaheman

Sabilulungan… nulung tinulungan

Sabilulungan… kukuh persatuan


Santosa samapta

Teuneung ludeung ngajaring kawabawaan

Saihwan sapaham

Nagri nanjung berekah sabilulungan


Sabilulungan… dasar gotong-royong

Sabilulungan… sifat silih rojong

Sabilulungan… genteng ulah potong

Sabilulungan… persatuan tembong

 

14. Pakena Gawe Rahayu

Ciptaan: Nano S

 

Pakena gawe rahayu Pakeun

Heubeul jaya di buana

Ciamis natar udagan

Mapag mangsa datang

Nanjung tur gumilang 

Mahayuna kadatuan

Kiwari ngancik bihari 

Ayeuna sampeureun jaga 

Geusan mahayuna ayuna kadatuan 

Ciamis manjang manisna 

Ciamis manjing dinamis … 

Pangharepan pangwangunan 

Kukuh ajeg pribadi 

Raharja lemah cai


Nah, Itulah kumpulan lagu daerah Jawa Barat yang populer di masyarakat yang memiliki makna dan arti yang berbeda antara satu lagu dengan lagu lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url